Schizoaffektivt syndrom | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Årskurs 3
  • Annat
  • A
  • 2
  • 944
  • PDF

Schizoaffektivt syndrom | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift om schizoaffektivt syndrom. Eleven beskriver bland annat vad diagnosen innebär, riskfaktorer, symptom, diagnostik och behandling. Vidare så diskuteras påverkan på individ och omgivning kort.

Lärarens kommentar

Bra.

Innehåll

- Schizoaffektivt syndrom
- Källor (i fotnoter)

Utdrag

Schizoaffektiv sjukdom påminner om en blandning mellan schizofrena och bipolära drag genom att den dels innehar vanföreställningar och hallucinationer som i en psykos och är förekommande i schizofreni och de affektiva drag där den sjuke lider av depression och mani i olika grader. Sjukdomen är inte lika för alla, då vissa har mer utav de schizofrena dragen och andra mer utav de affektiva dragen, men även de affektiva dragen kan se väldigt olika ut då en del lider mer av depression och andra mer utav mani. Andra har mer... Köp tillgång för att läsa mer

Schizoaffektivt syndrom | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.