Schizofreni - psykisk sjukdom i vardagen | Gymnasiearbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Gymnasiearbete
  • Inget betyg givet
  • 23
  • 8650
  • PDF

Gymnasiearbetet: Schizofreni - psykisk sjukdom i vardagen | Gymnasiearbete

Ett gymnasiearbete som handlar om den psykiska sjukdomen schizofreni. Arbetet syftar till att undersöka hur behandlingen av schizofreni går till samt hur en drabbad lever, kan arbeta och hur det sociala livet fungerar. Detta undersöks i intervjuer med psykiater, psykolog och skötare. Dessutom presenteras förklaringar till varför man drabbas av schizofreni, sårbarhetsmodellen och stress diskuteras här.

Lärarens kommentar

Källförteckning

Innehåll

Schizofreni - Psykisk ohälsa i vardagen

1 Inledning
1.1 Syfte
1.2 Frågeställning
1.3 Avgränsningar
1.4 Metod
1.4.1 Intervjustrategi
1.4.2 Intervjupersoner
1.5 Källkritik
2 Bakgrund, forskningsläge och teoretiska modeller
2.1 Teoretiska modeller, stress och sårbarhetsmodellen
2.2 Bakgrund och forskningsläge
3 Resultat och analys
3.1 Orsaker till schizofreni
3.2 IPS Individual placement and support
3.3 Insjuknande
3.4 Återanpassning
3.5 Baksidan av medicinerna
3.6 Anpassningen till vardagen
3.7 Patientexempel
4 Diskussion och slutsats
- Källförteckning

Utdrag

Författare Frida Aroseus beskriver Stress och sårbarhetsmodellen som en länk mellan psykologiska och biologiska förklaringar till varför en människa kan drabbas av ohälsa. Modellen kan förklara vem som kommer angripas av olika sjukdomar genom att hänvisa till genetiska arv, personlighet och sociala nätvärk. Även miljön kommer att spela roll. Alla människor har en del av vad som kallas sårbarhet. Den kan man antingen få genom genetiskt arv men också om nervsystemet stoppas från... Köp tillgång för att läsa mer

Schizofreni - psykisk sjukdom i vardagen | Gymnasiearbete

[0]
Inga användarrecensioner än.