Schizofreni | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Psykologi 1
  • A
  • 11
  • 4401
  • PDF

Schizofreni | Rapport

En rapport i psykologi som handlar om den psykiska sjukdomen Schizofreni. Eleven diskuterar vad sjukdomen innebär, dess olika undertyper samt hur schizofreni diagnosticeras. Rapporten innehåller även två fallstudier där två drabbades tillstånd beskrivs.

Innehåll

Schizofreni -Det kluvna psyket

1.1] Inledning.

1.2] Syfte.

1.3] Vad är Schizofreni?

1.4] Diagnostisering.

1.5] De olika typerna.

2.1] Igen – vad är Schizofreni?

2.2] Idealiserad Galenskap.

2.3] Stigmatisering.

2.4] Inblick.

2.5] ”Någon pillar i min hjärna”.

2.6] ”Dom skrattar när jag gråter”.

3] Diskussion.

4] Källor.

Utdrag

Kataton schizofreni innebär att muskler och motorik påverkas, den katatone kan stelna i orörliga och stela tillstånd, antingen i underliga och ansträngande kroppsställningar där muskelspänningen är konstant och personen o-kontaktbar eller passivt liggande/sittande – dessa tillstånd kallas för katalepsi eller stupor, och även förändrat rörelsemönster, oftast beskrivet som ”flytande” eller ”robotliknande” räknas med i denna benämning. För övrigt kan ett upprepande av andras ord, ekolali, eller andras rörelser, ekopraxi nämnas, samt stereotypa rörelser/gester/miner/grimaser som oavbrutet... Köp tillgång för att läsa mer

Schizofreni | Rapport

[0]
Inga användarrecensioner än.