Schizofreni | Symptom | Orsaker | Behandling

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturbruksprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Annat
 • VG
 • 5
 • 1188
 • PDF

Fördjupningsuppgift: Schizofreni | Symptom | Orsaker | Behandling

En uppsats i Psykologi A, där eleven undersöker schizofreni. Fokus ligger på vad schizofreni är, samt dess symptom, orsaker och behandling utifrån ett antal olika perspektiv inom psykologin (biologiska, psykodynamiska, kognitiva, behavioristiska och humanistiska).

Notera att källor saknas.

Innehåll

SCHIZOFRENI OCH DESS BEHANDLING
- Vad är schizofreni?
- Symptom
- Orsaker
- Behandling
-- Biologiska perspektivet
-- Psykodynamiska perspektivet
-- Kognitiva perspektivet
-- Behaviorismen och inlärningsperspektivet
-- Humanistiska perspektivet

Utdrag

"Under kognitiv terapi får en person med schizofreni arbeta med att bl.a. bygga upp nya tankemönster och försöka få nya tolkningar av sin omvärld. Behandlingen är problemfokuserad och genom att försöka förändra invända mönster av tankar m.m. blir hallucinationerna mindre skrämmande. Man brukar utgå ifrån aktuella och konkreta ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Schizofreni | Symptom | Orsaker | Behandling

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2014-06-08
  mycket bra uppsats. väl skriven samt plus för de olika personlighets teorierna
 • 2015-05-19
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  uhsfugdugursguowetouhgtoheoi56