Schizofrenis behandlingsformer då och nu | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Psykologi 2b
 • C
 • 13
 • 4294
 • PDF

Schizofrenis behandlingsformer då och nu | Rapport

En utförlig rapport som handlar om schizofrenins behandlingsformer och hur de såg ut förr jämfört med hur de ser ut idag. Här redogörs bland annat för vad schizofreni är, vilka som drabbas, vilka behandlingstyper man har använt förr och vilka man använder idag. Rapporten utgår från följande frågeställningar:

• Hur har behandlingar för Schizofreni förändrats och utvecklats genom tiden?
• Vad har behandlingarna för positiva och negativa effekter på patienten?

Lärarens kommentar

Min lärare tyckte att uppsatsen var riktigt bra och professionell men att jag borde ha tagit upp fler för och nackdelar med behandlingsformerna.

Innehåll

Schizofrenis behandlingsformer då och nu

1. Inledning 1
1.1. Bakgrund 1
1.2. Forskningsläge 1
1.3. Syfte 2
1.4. Frågeställning 2
1.5. Urval 2
1.6. Metod 2
1.7. Källmaterial 2

2. Undersökning 3
2.1. Tidigare behandlingar 3
2.2. Dagens behandlingar 4
2.2.1. Medicinisk behandling 4
2.2.2. ECT – Elbehandling 5
2.2.3. Psykodynamisk terapi 5
2.2.4. KBT – Kognitiv beteendeterapi 6
2.3. Positiva och negativa effekter av behandlingarna 7

3. Sammanfattning/avslutande analys 9
3.1. Sammanfattning av undersökningen 9
3.2. Analys av undersökning 10

4. Referenslista 11

Utdrag

Freeman utvecklade sin idé genom en italiensk kollega där han/hon sprutade in frätande ämnen genom ögonhålan och dessa frätande ämnen skulle förstöra hjärnvävnaden. Nu tänkte Freeman att man fortfarande måste använda ögonen för att komma till hjärnan men den här gången blir det inga hål i skallen och han menade att nu skulle patienterna inte få mer ont utan resultatet skulle sluta med blåtiror och kanske huvudvärk, ingenting mer. Snart började Freeman operera bakom... Köp tillgång för att läsa mer

Schizofrenis behandlingsformer då och nu | Rapport

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2017-02-15
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Denna uppgift hjälpte mig mycket, bra.