Schweiz | Internationell ekonomi | Analys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Internationell ekonomi
 • A
 • 4
 • 1391
 • PDF

Schweiz | Internationell ekonomi | Analys

En analys av Schweiz med hänsyn till internationell ekonomi. Fokus ligger på landets ekonomiska förutsättningar/förhållanden för framtida tillväxt, samt utveckling i relation med andra aktörer på världsmarknaden.

Innehåll

INTERNATIONELL EKONOMI: SCHWEIZ
- I-land
- Import och export
- Sociala förhållanden
- Kapitalströmmar
- Heckscher-Olin
- New Trade Theory
- Källor

Utdrag

"Import och export:
Schweiz importerar mycket råvaror till den egna industrin, eftersom tillgången på dem i landet inte är stor. Landets näst största energikälla är vattenkraften som så sent som 1968 täckte allt elbehov. Trots införandet utav kärnkraftverk så tror jag att vattenkraften kommer spela en fortsatt stor roll. Motståndet mot kärnkraftverk är stor hos befolkningen, och det i kombination med den direkta demokratin som råder i landet, resulterade i ett beslut om avveckling av kärnkraftverken i takt med att reaktorerna blir äldre. Det finns en utvecklad industri i landet som fokuserar på att producera samt förädla diverse metaller, från återvunna eller importerat material. Utöver importen av råvaror så är Schweiz även beroende av arbetskraft från utlandet. Statistik redogör att det förekommer över 100 000 gränspendlare som bor utanför, men har sina jobb i Schweiz. Dessa arbetare gynnades när EU beslutade om fri rörlighet av arbetskraft mellan EU-länder och Schweiz, år 2002."... Köp tillgång för att läsa mer

Schweiz | Internationell ekonomi | Analys

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-04-17
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  riktigt grym text att läsa på
 • 2017-03-23
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  gav mycket info och tankar