Scientism | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 3
  • Religionskunskap 1
  • B
  • 7
  • 2764
  • PDF

Scientism | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift där eleven skriver om olika typer av scientism som till exempel axiologisk och existentiell scientism. Eleven diskuterar också hur samhället skulle se ut om en majoritet av befolkningen trodde på scientismen, och eleven jämför detta med om en majoritet av befolkningen var fundamentalister.

Innehåll

Epistemologiska scientismen
Ontologiska scientismen
Axiologisk scientism
Existentiell scientism
Scientism + fundamentalism
Majoriten fundamentalister
Majoriten som tror på scientism
Källor

Utdrag

Scientism är en tro på att vetenskapen kan förklara människans alla frågor och problem. Det finns flera olika former av scientism. Vi kommer granska följande varianter; Epistemologisk scientism, Ontologisk scientism, Axiologisk scientism,Existentiell scientism.

Epistemologiska scientismen menar att endast naturvetenskapen kan ge oss verklig kunskap. Problemet med denna religion är att den är självmotsägande. Om påståendet är att naturvetenskapliga metoden är den enda riktiga vägen till kunskap, så betyder det att inte påståendet själv är välgrundad kunskap eftersom det betraktas som en kunskapsfilosofisk teori. Det kan förstås ändå vara sant, men i så fall kan vi inte veta det.
Ontologiska scientismen innebär att den enda verklighet som existerar är den som kan bli föremål för vetenskaplig forskning. Ontologi är läran om vad som existerar och varför det existerar. Det kan vara svårt att skilja mellan ontologiska* & epistemologiska scientismen. De som skiljer dem åt är deras lära, ontologi handlar om vad som existerar och vad existensen innebär samt hur vi får kunskap om den. Epistemologi är läran om kunskap, på vilket sätt vi ska få kunskap och vilken kunskap som är sann. Återigen så gäller det att ontologisk scientism bara kan vara sann om de är resultat av vetenskaplig forskning, vilket den inte är; det är ett filosofiskt påstående.

Axiologisk scientism kan sägas innebära att förekomsten till moraluppfattningar endast kan förklaras vetenskapligt. Moralen och etiken kan förklaras helt enkelt från evolutionsteorin. Det finns många som menar på att våra moraluppfattningar inte kan förklaras biologiskt och att de mestadels kan förklaras filosofiskt. Personligen är jag en öppen person och tror inte på kunskaper utanför vetenskapen, men detta tankesätt måste jag nog hålla med om; Jag anser att det kan förklaras biologiskt med evolutionsteorin varför vi kan(& ska) tänka filosofiskt.

Existentiell scientism som kan sägas innebära att endast vetenskapen kan ge oss en fullständig förklaring av religionen och även ersätta traditionell religion, särskilt med hjälp av evolutionsteorin. Jag samtycker att vi rent biologiskt kan förklara varför människan har behov av religion, men jag anser inte att vetenskapen helt kan ersätta religionen. Till skillnad från andra djur hungrar människan efter mening. När vi inte behöver bekymra oss om överlevnaden den närmaste tiden börjar tänkandet om de långa och vida perspektiven. Då börjar vi fundera över varför vi existerar, meningen med livet och döden. Människan strävar hela tiden efter kunskap och förståelse för att vi ska känna oss lugna och säkra i vår omgivning. Det gäller även i denna fråga, vi försöker förklara alla dessa filosofiska frågor med religion, en högre makt, för att vi ska få ...... Köp tillgång för att läsa mer

Scientism | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.