Scientologi | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Religionskunskap 2
  • C
  • 4
  • 1452
  • PDF

Scientologi | Frågor och svar

Frågor och svar som diskuterar olika aspekter av den amerikanska nyreligiösa rörelsen scientologi. Bl.a. Rörelsens historia och kännetecken, förhållande till andra religioner samt dess kritik redogörs för.

Innehåll

● När och hur skapades din/er nyreligiösa rörelse?
● Vad kännetecknar den?
● Social struktur
● Vilket förhållande har den till världsreligionerna?
● Relation till samhället?
● Profana värderingar - hur ställer den sig till lagar och normer i samhället?
● Har den kritiserats? I så fall hur?
- Källor

Utdrag

Donationer från Ias medlemmar har lett till att man kan etablera internationella anläggningar för sekulära samhälllsförbättrade verksamheter som går efter L. Ron Hubbards upptäckter. Bland dessa finns Narraconon Arrowhead i Oklahama som är en av den största anläggningen för drogrehabetelering samt är denna verksamhet internationellt center för utbildning av experter och frivilliga i drogrehabetelring. Den internationella vägen till lycka-stiftelsen i glendale Kalifornen som
fixar den världsomfattande spridningen av... Köp tillgång för att läsa mer

Scientologi | Frågor och svar

[0]
Inga användarrecensioner än.