Segregation och utbildning | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Sociologi
 • Inget betyg givet
 • 8
 • 2026
 • PDF

Segregation och utbildning | Fördjupningsarbete

Ett utförligt fördjupningsarbete i Sociologi, med fokus på förhållandet mellan segregation och utbildning i Sverige. Eleven redogör för ungdomars skolresultat i utsatta områden i Stockholm, med utgångspunkt i bl.a. information från Socialstyrelsen, Skolverket samt en rad olika undersökningar.

Innehåll

Segregation och utbildning

- Inledning och frågeställning:
- Metod
- Definition
- Resultat
- Analys/diskussion
- Slutsats

Utdrag

Enligt en kvalitativ studie gjord av (Eriksson, M; Vängborg, Nyberg, L. 2010) visar deras resultat att den sociala omgivningen har ett stort inflytande på ungdomars studieresultat.
Studieresultaten påverkas av hur pass starkt deras kapital är och vilka system ungdomarna ingår i. Eriksson, M; Vängborg, Nyberg, L (2010) beskriver att ungdomar med ett sämre kapital får svårare att... Köp tillgång för att läsa mer

Segregation och utbildning | Fördjupningsarbete

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-02-04
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  den är helt okej men kunde utvecklats.
 • 2015-05-28
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  väldigt bra arbete..