Selma Lagerlöfs tacktal | Nobelpris | Analys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Selma Lagerlöfs tacktal | Nobelpris | Analys

En retorisk analys av Selma Lagerlöfs tacktal framfört vid hennes Nobelprismottagande 1909. Fokus ligger bland annat på användningen av ethos, pathos och logos, stilfigurer samt retoriska frågor.

Notera att texten är skriven av en elev med svenska som andraspråk, och att det förekommer språkliga förbättringsmöjligheter.

Lärarens kommentar

Din talanalys är mycket bra. Du har på ett utförligt sätt analyserat talet utifrån de punkter som finns i läranvisningen. Ditt språk är bra och det går lätt att läsa. Bra jobbat!

Utdrag

"Selma Lagerlöf, en av Sveriges mest framgångsrika och uppskattade författare, var den första kvinna och svensk som tilldelades det litterära Nobelpriset. Det här talet var vid nobelfesten 10 december 1909. Fast det var för över 100 år sedan, blev jag fortfarande rörd av det rörande talet om tacksägelse.

Selma Lagerlöf använde sig av några former av argumentation dela i hennes tal. Det var pathosargument och logosargument, men pathosargument var under hela tal meden logosargument var del av tal.

I början av talet berättade hon för lyssnaren om tåget som hon satt på för att resa till Stockholm kvällen. Hon använde sig av pathosargument ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Selma Lagerlöfs tacktal | Nobelpris | Analys

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2017-03-08
    Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
    Hjälpte mycket, bra skrivet