Separation av ämnen i en blandning | Labbrapport | Kemi A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Kemi A
 • D
 • 2
 • 897
 • PDF

Separation av ämnen i en blandning | Labbrapport | Kemi A

En labbrapport i Kemi A, där eleven fått i uppgift att separera olika ämnen i en blandning bestående av sand, vatten, karamellfärg och salt. Detta görs bland annat med hjälp av filtreringspapper och aktivt kol.

Innehåll

- Uppgift
- Hypotes
- Material och Utförande
- Resultat
- Diskussion / Slutsats
- Källor

Utdrag

"Utförande: Material: 2 bägare, tratt, 2 e kolv, filtreringspapper, gasol brännare, vatten (H2O), aktivt kol, karamellfärg, salt (NaCl), sand.

De första jag gjorde när jag kom till labbrationssalen var att ta en labb förkläde och glasögon, säkerheten går först! Sen så började jag med att ta en bägare som bestod av blandningen sand, vatten, karamellfärg och salt. Den första och enklaste saken var att få bort sanden, de gjorde jag genom att använda mig av filtreringspapper, tratt och en liten e kolv. Jag filtrerade sand, vatten, karamellfärg och salt blandningen genom filtreringspappret och då ficka jag vatten, karamellfärg och salt i e kolven och sand på filtreringspappret. Nu så hade jag lyckats att få tillbaka ett av ämnena som jag var tvungen att få tillbaks för att labbet skulle lyckas. Nu var det dags att få tillbaks saltet, men först skulle jag ta bort karamellfärgen. Jag använde aktivt, tanken där var att karamellfärgen skulle fästa sig vid kolet och på de visset så jag filtrerade bort karamellfärgen tillsammans med kolet så jag att fick tillbaks vatten och salt blandning, vi fick en liten mängd aktivt kol av Thomas som vi blandade med salt, karamellfärg, vatten och salt blandningen. Vi behövde vänta i ungefär 5 minuter så att karamellfärgen fästa sig vid kolet så att vi skulle kunna filtrera bort den sen. Efter att vi filtrerat bort kolet tillsammans med karamellfärgen så kokade vi bort vattnet med hjälp av en brännare så att i slutändan fick vi bara salt kvar i bägaren. Då hade jag lyckats att ´´ta tillbaka´´ salt och sand."... Köp tillgång för att läsa mer

Separation av ämnen i en blandning | Labbrapport | Kemi A

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-10-18
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bra men det kunde bli enklare och lättare att förstå