Separation av färgpigment med kromatografisk metod | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Komvux
 • Kemi 2
 • B
 • 2
 • 923
 • PDF

Separation av färgpigment med kromatografisk metod | Labbrapport

En labbrapport där en separation av färgpigment från olika material genomförs med hjälp av kromatografisk metod, för att se vilket ämne som fungerar bäst för kromatografi. För experimentet används tre olika färger av tuschpennor samt tre olika underlag (papper) och tre olika vätskor.

Lärarens kommentar

SPRÅK, BETYG A: Tydligt språk med korrekt användning av begrepp.
TYDLIGHET, BETYG C: Tydlig struktur och disposition, med anmodade rubriker. Grön text minskar tydligheten för läsaren, i synnerhet om bakgrunden är färgad. Använd enbart svart text på vit botten.
UTFÖRLIGHET, BETYG A. Frågeställningarna presenterade med utförlighet i inledningen, med stöd av källor.
GENOMFÖRBARHET, BETYG A: Tre papperstyper och tre rörliga faser (vatten, ättika och nagelborttagningsmedel) undersökta. Metoden är beskriven så att andra skall kunna genomföra experimentet
UPPREPBARHET, BETYG A: Resultaten är presenterade så att andra kan jämföra sina resultat, bortsett från att färgsättningen är svårläst.
KÄLLOR, BETYG A: Flera välgrundade källor där det framgår i texten var de använts samt citerade enligt anmodad metod.
RELEVANS, BETYG C: Metodens relevans för samhället belyses kortfattat, men utan stöd av källa.
TOLKNING, BETYG A: Diskussionen berör de egna observationerna med viss utförlighet och hänvisar till källor för djupare perspektiv.

Innehåll

Separation av färgpigment med kromatografisk metod.

- Material
- Resultat
- Diskussion

Utdrag

Material
• Tre tuschpennor av märket Stabilo Point 88 fine 0,4.
• Tre olika papper: Toalettpapper, kopieringspapper och (engångs) te-påsar.
• Tre olika Vätskor: Kranvatten, ättika och nagelacksbortagning (acetonfri)
• Nio vattenglas, linjal, sax, blyertspenna, klocka och anteckningsblock.

Klipp tre remsor av varje papper och måla tre tjocka sträck med tre olika färger i nedre delen av alla pappersremsor. Det är viktigt att de kommer på exakt samma avstånd från varandra och kanten. Doppa alla nio pappersremsorna i de nio glasen med de tre olika vätskorna. Mät hur långt färgerna förflyttar sig under olika tidspunkter... Köp tillgång för att läsa mer

Separation av färgpigment med kromatografisk metod | Labbrapport

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-12-05
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra laborationsrapport. Något bristfällig diskussion, men resultatdelen var bra presenterad.
 • 2021-05-20