Separation av salt, socker och sand | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Kemi A
 • B
 • 4
 • 815
 • PDF

Separation av salt, socker och sand | Labbrapport

En labbrapport i Kemi A, vars syfte är att identifiera vilken blandning utav två som innehåller salt respektive socker. Eleven ska även separera ämnena i båda bägarna, som också innehåller sand. Detta görs med hjälp av filtrering (för att kunna separera sand och salt/socker) och indunstning (för att kunna separera vattnet och saltet/sockret). Vidare så undersöker eleven också vilken lösning som leder ström för att identifiera salt/socker.

Lärarens kommentar

Bra!

Innehåll

SEPARATION
- Inledning
- Materiel
- Genomförande
- Resultat
- Diskussion
- Felkällor
- Risk
- Bilder

Utdrag

"MATERIEL:
- Bägare A (100 ml)
- Bägare B (100 ml)
- 2 Övriga bägare (100 ml)
- Sand
- Salt (NaCl)
- Socker(C2H22011)
- Avjonat Vatten (H2O)
- Sked
- 2 filtreringspapper
- Kokplatta
- Ledningsförmågemätare
- Filtreringstratt
- Bägartång

GENOMFÖRANDE:
1.Hämtade först material. Det var viktigt att materialen var rena.

2.Tog först bägare A (1).

3.Hällde ca 30 ml avjonat vatten i bägaren(1).

5.Rörde om med en sked.
6.Vek ett filtreringspapper två gånger i mitten och formade det till en tratt.

7.Satte pappret i filtreringstratten.

8.En annan 100 ml bägare lades under tratten så att det som filtrerades kom till en annan bägare.

9.Filtrerade (se bild).

10.Undersökte om bägaren(2) ledde ström genom att lägga in en elektrisk mätare i lösningen.

11.La bägaren på en kokplatta och lät det stå några minuter tills vattnet hade avdunstat.

12.Lyfte bort bägaren med hjälp av en bägartång.

13. Tog bägare B(3) och gjorde likadant som 3-10... Köp tillgång för att läsa mer

Separation av salt, socker och sand | Labbrapport

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-03-27
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra! Nej inget annat givet.