Separation av sand och salt | Labbrapport | Kemi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Kemi 1
  • A
  • 7
  • 1380
  • PDF

Separation av sand och salt | Labbrapport | Kemi

I denna laboration undersöks hur en blandning av sand och salt kan separeras. Dessutom diskuteras rimligheten i varför sand och salt kan separeras på det här sättet.

Elevens kommentar

Trots att separationen fungerade var det inte felfritt. Ytterligare steg måste införas för att få ren sand. Exempelvis kan mer sköljning av sand med vatten genomföras så att mindre och mindre salt är kvar i sanden.

Innehåll

Syfte
Litteraturgenomgång
Bakgrund
Hypotes
Utförande
- Material och utrustningar
- Motod
Resultat
Slutsats
Källförteckning

Utdrag

MATERIAL OCH UTRUSTNINGAR
• 6g sand i pulver form, SiO2
• 5,8g salt i pulver form, NaCl
• 10,0g vatten, H2O
• 3 små bägare
• En stor bägare
• En E-kolv
• En lasstav
• En tratt
• En filterkaka
• Bränare

LITTERATURGENOMGÅNG
I Kemiboken 1 av Hans Borén o.a.(1) förklarar att det finns två typer av blandningar dvs. heterogen- och homogenblandning. I Homogena blandningar kan vi inte se beståndsdelarna inuti och det kallas ibland som ‘en lösning'. Blandningen av salt och vatten är en homogenblandning.
Heterogena blandningar är blandningar som syns tydligt att det finns mer än ett ämne inuti. De synliga sand- och saltkritaller kan skiljas åt med blotta ögat.
Blandningar går att separera via användning av separationsmetoder eftersom inga reaktioner har skett. Egenskaperna hos en blandning behöver inte vara samma som de rena ämnena som ingår i blandningen var för sig. Ett exempel är hav vatten i polarhaven som fryser vid -2℃ förmodande att det normala lufttrycket håller. Rent vatten å andra sidan fryser vid 0℃ på samma förutsättningar. Dock behöver inte hav vatten fryser alltid vid -2℃, saltvatten med annan salthalt fryser vid... Köp tillgång för att läsa mer

Separation av sand och salt | Labbrapport | Kemi

[0]
Inga användarrecensioner än.