Sexdagarskriget | Analys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
 • Historia 1b
 • B
 • 15
 • 3746
 • PDF

Sexdagarskriget | Analys

En analys av sexdagarskriget 1967 mellan Israel och de arabiska grannstaterna Jordanien, Syrien och Egypten. Analysen redogör för konfliktens bakgrund och händelseförlopp. Dessutom diskuteras mänskliga rättigheter och hur konflikten bröt mot dessa samt konfliktens avslutning och förslag på framtida lösningar.

Innehåll

Konfliktanalys - Sexdagarskriget

1. Bakgrund och orsaker
1.1 Händelseförlopp och aktörer
1.2 Orsaker
2. Konsekvenser
2.1 Konsekvenser
2.2 Mänskliga rättigheter
3. Lösningar
4. Diskussion
5. Källkritik

Utdrag

Sammandrag

I bakgrunden kommer du få reda på vilka aktörer som var inblandade samt vad deras målsättning och strategi var under kriget. Du kommer bland annat få reda på olika orsaker och konsekvenser till kriget. I diskussionen kommer du sedan läsa mina tankar kring kriget, samt en framtidslösning för sexdagars konflikten och kanske en lösning för alla mellanösterns konflikter?

1. Bakgrund och orsaker

1.1 Händelseförlopp och aktörer

År 1967 skedde en konflikt mellan Israel och Palestina den 5 juni - 10 juni som ledde till Israels fördel. Jerusalem ligger i Israel - Palestina och enligt ne.se anses det vara en helig stad för muslimer, judar och kristna. "
I denna konflikt fanns olika aktörer inblandade, nämligen de största aktörerna Egypten, Jordanien, Irak och Syrien som var på Palestinas sida. Detta ledde då till att Israel blev omringad av en egyptisk-syrisk-jordansk militärring enligt Sören Wibeck, ”ETT LAND TVÅ FOLK” publicerad 2009.

Enligt Wibeck är PLO en förkortning av palestinska befrielseorganisationen som även var en minimal aktör under denna konflikt där de därav skapades av själva arabledarna i Kairo 1964. Deras mål var att sabotera israeliska vatteninstallationer efter en oenighet om vattnet från galileliska sjön, men syftet med denna organisation var inte att skapa uppror. Det fanns även gerillaorganisationer, nämligen Harakat al-tahrir al-filistini som kallades Fatah. De ansågs vara subversiva och problematiska organisationer som skapade uppror. Deras huvuduppgift var att befria Palestina ifrån Israel. Åter till den palestinska befrielseorganisationen så var deras syfte att förhindra gerillaorganisationer från att dra in arabstaterna i ett nytt krig med Israel. "... Köp tillgång för att läsa mer

Sexdagarskriget | Analys

[5]
Användarnas bedömningar
 • 2015-04-01
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  mycke bra analys fortsätt så så går det bra
 • 2015-05-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Mycket bra skrivet, lätt att följa med.
 • 2016-12-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Ganska bra analys och välskriven
 • 2015-11-05
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Bra och utförligt arbete