Sexolekt | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 1
 • Svenska 1
 • B
 • 3
 • 643
 • PDF

Sexolekt | Utredande text

En utredande text där eleven diskuterar skillnaden mellan unga människors sexolekt i dagens samhälle, dvs. vad som anses vara typiskt manligt och kvinnligt i förhållande vokabulär, samtalsämne och samtalsstil. Eleven avser att undersöka om språket bland flickor och pojkar skiljer sig eller inte, och ger en rad olika exempel.

Innehåll

- Sexolekt
- Skiljer samtalstilerna mellan män och kvinnor? Eller gör det inte det?
- Källhänvisning

Utdrag

Jag kommer främst diskutera skillnaden mellan kvinnor och mäns sexolekt i unga åldrar.
Sexolekt är det som betraktas vara typiskt manligt och kvinnligt i samtalssammanghangn. Det vokabulär man använder sig av eller vilken samtalsstil man använder sig av. Sen beror det på vart personen kommer ifrån. Tillexempel så talar personen ett visst språk och alla har en slags språk stil. Men det är språkskillnaderna mellan män och kvinnor som är extra intressant och det är det som kallas sexolekt.

Skiljer samtalstilerna mellan män och kvinnor? Eller gör det inte det?

Våra kommunikationsformer skiljer oss kvinnor och män emellan en del vid tidig ålder. Under uppväxten lär vi oss att ha olika förväntingar på kvinnor och mäns sätt att bete sig. Det man ska vara mycket vaksam över är att samtalsstilen skiljer sig... Köp tillgång för att läsa mer

Sexolekt | Utredande text

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2021-04-24
  Gav lite inspiration till mitt eget arbete, men inte mer än så.
 • 2015-01-30
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  allt med det är bra eller mycket bra
 • 2015-02-04
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx