Sexualitet inom Kristendomen | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Religionskunskap 1
 • Inget betyg givet
 • 3
 • 972
 • PDF

Sexualitet inom Kristendomen | Utredande text

En utredande text som diskuterar kristendomens syn på människans sexualitet. Eleven redogör huvudsakligen för katolicismens och protestantismens syn på ämnet.

Lärarens kommentar

Mycket bra om religion i relation till identitet och sexualitet - du reder ut hur saker och ting hänger ihop och vad som påverkar oss individer.

Innehåll

- Kristendom i relation till sexualitet
- Källor

Utdrag

Motståndet för att de homosexuella ska ha samma rättigheter som hetrosexuella kommer framförallt från kristdemokrater, konservativa och representanter för den
katolska kyrkan, vilka betraktar det som ett hot mot den kristna familjesynen och äktenskapet. Den katolska moralen som saknar lagstiftning innefattar att äktenskap vara tills döden skiljer makarna åt, sex är något som endast ska hållas inom äktenskapet och man ska inte heller... Köp tillgång för att läsa mer

Sexualitet inom Kristendomen | Utredande text

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2016-02-17
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Väldigt bra! Rakt på sak och ingen onödig information utanför ämnet.
 • 2015-04-19
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Väldigt bra där eleven redogör ingående om kristendomen katolisicmen
 • 2016-05-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Riktigt bra!!. Gäller att hen ta upp olika inriktningar
 • 2016-04-29
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Fick bra mycket inspiration till min uppgift!