Sexuella övergrepp | Strukturer och teorier | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
  • Sociologi
  • C
  • 10
  • 4288
  • PDF

Sexuella övergrepp | Strukturer och teorier | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete i sociologi som handlar om sexuella övergrepp och de strukturer som kan ligga bakom dessa. Ämnet diskuteras utifrån de två teorierna radikalfeminismen och maskulinitetsteorin. Dessutom redogörs för hur fördelningen av förövare och offer ser ut mellan könen i Sverige.

Studienets kommentar

Inte helt igenom sociologisk, begrepp saknas eller används lite fel. Det är en ok analys men hamnar lite fel när det gäller de teoretiska förklaringarna, som borde fördjupas och kompletteras. Ibland beskylls biologin, trots att det verkar som att eleven menar att beskylla sociala konstruktioner.

Innehåll

- Sexuella övergrepp
- Slutdiskussion
- Källförteckning

Utdrag

Både män och kvinnor blir utsatta för sexuella övergrepp. Men det finns en strukturell föreställning i samhället om att det är främst männen/pojkarna som begår sexuella övergreppen och främst kvinnorna/flickorna som blir utsatta. Detta är något som är sant, att det är främst kvinnor/flickor som är utsatta och männen/pojkarna som är förövare, det är alltså ingenting människan bara hittar på. Samtidigt visar en mängd undersökningar att den farligaste platsen för en kvinna att bli utsatt av sexuell övergrepp är i hemmet, sedan att den vanligaste gärningsmannen vid övergreppet är den egna mannen, den mannen man står nära vid. Men det man glömmer när det gäller sexuella övergrepp, är att det är även en stor del av männen/pojkarna som faktiskt också blir utsatta för övergrepp, och det är då en stor andel av männen/pojkarna själva som övergår övergrepp på andra män/pojkar, men även av kvinnor. Men enligt statistiker utifrån anmälningar som har gjort så visar det sig att det är flest kvinnorna/flickorna som blir utsatta för övergreppen, enligt de anmälningar som görs hos polisen osv.

En statistik som kan visa detta är ifrån hemsidan brå.se som la ut ett slags misstanke statistik som visar att 98 procent är män och 2 procent är kvinnor som är misstänkta för sexualbrott, statistiken här utgår ju då utifrån alla allmänningar som har gjorts hos polisen. Men när brå.se gjorde en NTU, Nationella trygghetsundersökning, så visar det sig att det är 92 procent män och 8 procent kvinnor som är utpekade som gärnings personer. NTU utgår då från även allmänningarna, men också mörkertalen som finns inom sexualbrott. Alltså här kan man se att i misstanke statistiken så ser man att det är en mycket liten andel av kvinnor som är faktiskt misstänkta, men i verkligheten så är faktiskt en liten större andel kvinnor som är misstänkta, som visas genom NTU. Detta beror ju då på mörkertalen, det vill säga att egentligen begår kvinnan mer sexualbrott än det man känner till. Så redan här kan man se att mörkertalet är större hos gärnings personerna när det är en kvinna... Köp tillgång för att läsa mer

Sexuella övergrepp | Strukturer och teorier | Fördjupningsarbete

[0]
Inga användarrecensioner än.