Sexuellt utnyttjande av barn | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Samhällskunskap 2
  • C
  • 10
  • 2982
  • PDF

Sexuellt utnyttjande av barn | Rapport

En rapport som handlar om sexuellt utnyttjande av barn. Här beskrivs vad brottet innebär, hur straffen ser ut, statistik kring hur många sådana brott som begås samt var barnen som blivit utsatta kan få stöd. Dessutom förs en diskussion kring de här brotten och om straffen är tillräckliga.

Rapporten utgår från följande frågeställningar:

Vad är ett sexuellt övergrepp?
Hur straffas folk som begår sexuella övergrepp och utnyttjar barn?
Hur hjälper man barn ifrån en sådan händelse?
Är lättare för människor nuförtiden än tidigare att komma i kontakt med barn?
Har antalet anmälda brott ökat i hand med att internet är mer lätt åtkomligt?

Innehåll

1 Inledning
1.1 Bakgrund
1.2 Syfte
1.3 Frågeställningar
1.4 Avgränsningar
2. Metod
2.1 Materialbeskrivning och källkritik
3. Sexuella övergrepp mot barn
3.1 Brottet och straffet
3.2 Stöd och hjälp åt barn
3.3 Aktuellt läge
4. Diskussion
5. Källförteckning

Utdrag

Sexuella övergrepp mot barn är samlingsnamnet på många handlingar där någon eller några går över gränsen och gör en annan person illa på ett sexuellt sätt genom beröring eller ord. Om man är under 15 år har ingen vuxen rätt att göra något sexuellt med eller mot en överhuvudtaget. Det är brottsligt.
Det spelar ingen roll om barnet är 5 år eller 17 år, barn är barn, och barn har sina rättigheter.
Allt för ofta utsätts barn för sexuella handlingar i miljöer där de borde vara trygga och känna sig säkra, detta kan till exempel vara i hemmet, i skolmiljö eller i föreningar. Det utförs även oftast i stadier då man håller på att bygga upp tillit och integritet vilket påverkas mycket negativt vid ett sexuellt övergrepp i den åldern. Och sitter i en lång tid efter en sådan händelse. Undersökningar visar att ca 15-20% av alla kvinnor i världen och ca 5 % av alla män blivit utsatta för våld/övergrepp eller kränkningar i sexuellt syfte som barn. Den absolut största målgruppen i Sverige som blir utsatta är... Köp tillgång för att läsa mer

Sexuellt utnyttjande av barn | Rapport

[0]
Inga användarrecensioner än.