Sfi - svenskundervisning för invandrare | Diskuterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Sfi - svenskundervisning för invandrare | Diskuterande text

En diskuterande text om sfi-undervisning (svenska för invandrare) som utifrån flera olika källor för fram nyanserad kritik gentemot sfi och dess kvalitet och funktion.

Utdrag

Varje dag invandrar människor från nästan hela världen med olika bakgrunder till Sverige för att börja ett nytt liv här. Men för att man ska kunna smälta in i det svenska samhället måste man behärska landets språk svenska. Första steget för att komma in i den svenska inlärningen är SFI. SFI är en kostnadsfri kurs i svenska för vuxna invandrare i Sverige som startades 1965. Själva kursen är uppdelad i flera steg (A,B,C och D) med tanken att kunna anpassa kursen efter individens behov, där exempelvis A kursen är för analfabeter och steg 3D är för dem som här gått mer en 12 år i skolan. Idag är svenskundervisning i SFI en... Köp tillgång för att läsa mer

Sfi - svenskundervisning för invandrare | Diskuterande text

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2019-09-18
    Fin