Sicko | Filmanalys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
 • Samhällskunskap 1b
 • A
 • 3
 • 1545
 • PDF

Filmanalys : Sicko | Filmanalys

En filmanalys av Michael Moores dokumentär "Sicko" från 2007, som handlar om USAs sjukvård och sjukvårdsförsäkring. Eleven redogör för de olika aspekter och exempel på kritik som Moore lyfter fram i filmen, samt sitt eget intryck av ämnet. Även Moores retoriska talang och tillvägagångssätt diskuteras, i förhållande till de argument som han framför och det budskap som Moore vill förmedla.

Utdrag

USA har drygt 300 miljoner invånare varav bara ungefär 250 miljoner av dem har försäkring. Dessa människor har antingen inte råd med försäkring eller blir nekade försäkring, bland dessa 50 miljoner dör 18 000 varje år på grund av att de inte får den sjukvård de behöver. Även om man har försäkring är självriskerna dyra och man riskerar att gå bankrutt. Till exempel en man som hade fått sina fingertoppar avskurna fick välja att sätta på långfingertoppen för 60 tusen dollar eller ringfingertoppen för 12 tusen dollar i USA, medan en man i Kanada skar av alla fingrar och fick dem påsydda utan någon kostnad.
Många av försäkringsbolagen i USA har ett krav på att deras försäkringsförsäljare ska neka 10 % av alla förfrågningar, vissa av företagen ger till och med bonus till de arbetare som nekade fler förfrågningar. En kvinna som till slut tillkännagav att hon nekat sjukvård till en redan försäkrad som var döende, klättrade efter att hon nekat från en veckolön på 100 dollar till en sexsiffrig lön. Detta besparade företagen en halv miljon dollar medan mannen förlorade sitt liv. I England är det tvärt om, man behöver inte fråga försäkringsföretagen om man får gå till sjukhuset och läkarna får istället bonus när deras patienter... Köp tillgång för att läsa mer

Sicko | Filmanalys

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-08-03
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Jag har inte sett filmen men jag fick lite hjälp av filmanalysen.
 • 2015-11-20
  Den var bra! Allting gav mig inspiration!

Material relaterade till Sicko | Filmanalys.