Siesta och Pojkarna | Jämförande analys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Årskurs 1
  • Svenska 1
  • B
  • 4
  • 1541
  • PDF

Frågor och svar: Siesta och Pojkarna | Jämförande analys

En jämförande analys av novellen "Siesta" av Cecilia Absatz och romanen "Pojkarna" av Jessica Schiefauer. Analysen utgår från givna frågor som bland annat behandlar karaktärerna, miljöerna och verkens teman, i förhållande till vilka likheter och skillnader det finns mellan verken.

Innehåll

1. På vilket sätt är motivet detsamma i de båda texterna? Vilka skillnader finns det?
2. Vilka likheter och skillnader finns det mellan huvudpersonera i de båda texterna?
3. Vilka likheter och skillnader finns det i miljöerna?
4. Vilka likheter och skillnader finns det i sättet att använda sig av olika berättartekniker som exempelvis berättarperspektiv, uppbyggnad och språkliga stildrag i de båda texterna?
5. På vilket sätt spelar tiden då texterna är skrivna roll för hur vi läser dem? Är det lättare att relatera till dig själv i någon av texterna? Förklara hur.
6. Vilka budskap tror du författarna vill förmedla? Finns det några likheter eller skillnader? Vill författarna debattera, argumentera eller enbart underhålla?

Utdrag

Motivet i novellerna är det samma eftersom båda inrikta sig på flickor. Novellerna handlar om flickor och när de håller på att bli kvinnor. I pojkarna är flickorna mer in på tonåren än flickan i Siesta vilket man kan se genom att i Pojkarna är flickorna i en stadige där tjejer vill vara själv och inte framför killar medan i Siesta så är flickan på våg mot tonåren och hon blir inte behandlad som ett barn som får gå runt naken längre.
I Pojkarna får läsarna uppleva att flickorna har vuxit till och är i stadigt där tjejer tycker att killar har det lättare än tjejer och vill ha det som dem.
I Siesta har flickans intresse för killar precis börjar och hon känner inte att det är jobbig och ingen förstår en vilket många tjejer i tonåren gör... Köp tillgång för att läsa mer

Siesta och Pojkarna | Jämförande analys

[0]
Inga användarrecensioner än.