Trigonometriska ettan | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Matematik 5
  • Inget betyg givet
  • 1
  • 170
  • PDF

Trigonometriska ettan | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift där eleven redogör för den trigonometriska ettan. Det är också en grafisk illustration med.

Innehåll

Trigonometriska ettan
Dubbla vinkeln

Utdrag

Matematik 5, presentation av sinuskvadratikus

Trigonometriska ettan:

Härledningen för trigonometriska ettan grundar sig på Pythagoras sats. I enhetscirkeln så är radien alltid densamme, 1, medan x-värdet och y-värdet varierar beroende på vinkeln v. Om man tänker sig en triangel i enhetscirkeln där radien motsvarar hypotenusan, cos v motsvarar katetern i x-led och sin v katetern i y-led så kan detta appliceras på Pythagoras sats. Då gäller följande: (Hypotenusan)2 = Cos2v + Sin2v. Då hypotenusan motsvarar radien i enhetscirkeln så är den alltid lika med 1  Cos2v + Sin2v = 1

I enhetskvadraten däremot så varierar radien mellan 1 och √2 vilket gör att detta samband inte stämmer för alla vinklar och således stämmer inte trigonometriska ettan vid räkning med sink v och cosk v... Köp tillgång för att läsa mer

Trigonometriska ettan | Inlämningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.