Sisyfos-myten | Analys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Filosofi 1
  • B
  • 5
  • 1161
  • PDF

Sisyfos-myten | Analys

En analys om Albert Camus' "Sisyfos-myten" där eleven skriver om Sisyfos brott, människans egna absurditet till tillvaron och hur man kan tänka sig Sisyfos brott ur ett existentialistiskt perspektiv. För- och nackdelar om existentialismen tas även upp.

Lärarens kommentar

Eleven redogör utförligt för och diskuterar utförligt och med välgrundade argument flera frågor och teorier som gäller existens. Intressant läsning. Bra

Innehåll

Vari bestod Sisyfos brott?
Varför måste man trots allt ”tänka sig Sisyfos lycklig”?
Beskriv tillvarons absurditet och textens förslag till hur man som människa kan möta den.
Hur kan man motivera att utdraget om Sisyfos är existentialistiskt?
Vilka för- och nackdelar finns med existentialismen?
Övriga tankar och reflektioner
Källförteckning

Utdrag

Vari bestod Sisyfos brott?
Sisyfos utlämnade gudarnas hemlighet. Han får sitt straff på grund av hans hybris och att han trotsat och avslöjat Zeus. Zeus hade rövat bort Egina, en mycket skön dam. Han ska utöver detta dessutom ha satt upp sig mot de stora gudarna genom att fängsla döden/dödsguden Tantalos, son till Zeus, så att ingen människa längre skulle kunna dö. Sisyfos fördes bort av krigsguden Ares. Han förde honom till underjorden. Men innan Ares tog honom dit lyckades Sisyfos övertala sin fru att inte offra för honom, eftersom han då skulle kunna övertala dödsrikets gud Hades att släppa honom så att han därefter kunde be sin fru att offra till honom. När han kom upp till övre jorden, bröt han dock sitt ord till Hades och roade sig bara av livet med hans fru. Tantalos sökte då upp honom och tog honom med våld tillbaka till den djupaste grotta i dödsriket där han fick sitt ödes uppgift; att rulla ett stort stenblock uppför en höjd. Det värsta straffet var det som innebar meningslöshet. Om han skulle klara att rulla stenen enda upp skulle hans arbete köpa honom fri. Dock slant han varje gång han närmade sig toppen, och stenblocket störtade ner för kullen. Han fick därefter gå ner och börja om. Han fick fortsätta med uppgiften om och om igen, ett meningslöst sisyfosarbete som aldrig blir avslutat. Sisyfosarbete betyder... Köp tillgång för att läsa mer

Sisyfos-myten | Analys

[0]
Inga användarrecensioner än.