Självbild och Kommunikation på arbetsplats | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Kommunikation
 • B
 • 3
 • 1699
 • PDF

Självbild och Kommunikation på arbetsplats | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift i Kommunikation, där eleven presenterar svar på två uppgifter: i den första uppgiften beskriver eleven hur en individs självbild kan påverka en kommunikationssituation, och i den andra analyserar eleven ett case där kommunikationen på en arbetsplats behöver förbättras (caset finns att läsa under "Innehåll").

Elevens kommentar

Fundera även på: Hur visar man med kroppspråk etc. att man är en aktiv lyssnare?

Innehåll

FRÅGA 1:
Beskriv samt resonera runt hur vår självbild inverkar på vår förmåga att kommunicera. För ett högre betyg krävs här mer ingående resonemang men säkra kopplingar till teorin.

FRÅGA 2:
På företaget ”Slit och Släp AB” utvecklar man nya produkter för trädgårdsskötsel – man har länge arbetat i tre olika arbetslag men det råder stort missnöje. Man genererar inte alls lika många innovativa idéer längre har ledningen uppmärksammat och man har beslutat att ta in en ny gruppledare för dessa grupper – vilket uppdrag då faller på dig.

Du har nu arbetat som observatör en vecka och det slås hur dåligt grupperna arbetar tillsammans. Du har skrivit ner följande problem som mest påtagliga:

Det råder ingen vi-känsla i team ”svanen” och personalen pratar bakom ryggen på varandra när tillfälle ges. Man respekterar inte varandra och många av gruppdeltagarna lämnar innan mötena är avslutade. När man väl börjar diskutera något relevant verkar man inte lyssna särskilt bra varandra – man pratar i mun på varandra eller annars verkar allmänt ointresserade av att lyssna. Jag lägger också märke till gruppmedlemmen Anna som har hamnat helt utanför gruppen och det verkar som de andra gör narr av henne och det har lett till att hon ofta inte ens dyker upp i gruppmötena.

I team ”lärkan” råder ett uttalat grupptänkande – sammanhållningen är här extremt stark till skillnad från de andra grupperna men ändå verkar man inte komma fram med nya idéer. Man verkar ha fastnat i sina tankegångar men man håller en enad front utåt och ser sig som grupp som överlägsen de andra på arbetsplatsen.

I team ”örnen” har man förvisso en någorlunda stark vi-känsla men det verkar mest bli flams under mötena – man verkar prata om allt annat än vad som ska göras – allt från fester till att man delar med sig av roliga historier.

Utdrag

"Identiteten skapas utifrån den självbild man har och den påverkas av vårat samspel med andra människor, den utvecklas främst med hjälp av familj och släkt. Beroende på händelser i livet så påverkas människans självbild, antingen i positiv eller negativ riktning. Oftast så påverkas vårat sätt att kommunicera i och med den uppfattningen vi har om oss själva, alltså våran självbild. Är man osäker på sig själv har man troligtvis ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Självbild och Kommunikation på arbetsplats | Inlämningsuppgift

[8]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-03
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Texten innehåller gott om ingående förklaring som gör att svaren kan tolkas som utförliga och nyanserade, vilket ju krävs för betyget A. Dock skulle det nog behövas fler exempel för att klargöra poängen med vissa påståenden. Dessutom saknas det tyvärr källor.
 • 2015-04-09
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  väldigt rik på information. bra skriven och en bra hjälp på traven för att kunna börja på sin egen uppsats.
 • 2021-04-26
  Detta är inte uppdrag 4
 • 2016-04-11
  .....................