Självbild, självkänsla och självförtroende | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
  • Psykologi 1
  • B
  • 4
  • 1909
  • PDF

Självbild, självkänsla och självförtroende | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift som handlar om vad självbild, självkänsla och självförtroende är för något.

Studienets kommentar

Notera att det saknas källor.

Utdrag

Självbild är precis som det låter bilden av hur vi ser på oss själva. Alla människors självbild är subjektiv och behöver därför inte stämma överens med verkligheten. Det är olika från person till person hur hög kongruensen är mellan självbilden och verkligheten.
Om man har en långtgående ätstörning och uppfattar sig själv som tjock trots att man rasat i vikt stämmer ens självbild inte med verkligheten.
Man har under senare år kommit fram till att alla människor har flera självbilder beroende på till exempel ens sinnestillstånd. Vissa människor gör det mer än andra och kastar sig mellan sina olika självbilder så att det påverkar ens beteende då brukar man kalla det för en personlighetsstörning.
Exempel på olika självbilder som man har är:
- Fysisk självbild som har och göra med hur man ser på sin kropp
- Social självbild som handlar om hur man fungerar i en grupp, hur framträdande man är osv
- Emotionell självbild – har och göra med hur man reagerar i olika situationer emotionellt
Självbilden börjar skapas i en ung ålder i samspel med omgivningen, här spelar föräldrar, lärare, kompisar, media osv en stor roll.
Om man som barn möts av mycket kärlek och ens omgivning visar att det bryr sig om en så får man en bra självbild men om man däremot möts av föräldrar som inte bryr sig, kompisar som fryser ute en och lärare som endast kritiserar en så får man en negativ självbild.

Nästa centrala begrepp är självkänsla som hör ihop med ens självbilder ganska mycket. Man brukar säga att självbilderna ligger till grund för ens självkänsla. Självkänsla har och göra med hur vi värderar oss själva och har ingenting och göra med våra prestationer. Att ha dålig självkänsla kan jämföras med att man ser ner på sig själv. Att ha dålig självkänsla kan komma att begränsa ens liv man vågar kanske inte göra saker som man egentligen vill eller gör saker bara för att andra vill det. Bara för att man har dålig självkänsla för tillfället behöver det inte betyda att man alltid kommer ha det då den går att träna upp.
Om man istället har bra .... Köp tillgång för att läsa mer

Självbild, självkänsla och självförtroende | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.