Självförtroende och hälsa | Intervjustudie | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Barn- och fritidsprogrammet (BF) Årskurs 3
  • Annat
  • B
  • 4
  • 1191
  • PDF

Självförtroende och hälsa | Intervjustudie | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift i form av en intervjustudie, som handlar om självförtroende och hälsa. Här diskuteras resultaten av de fem intervjuerna utifrån olika teman såsom social hälsa, fysisk hälsa och självförtroende.

Observera att fullständig information om intervjupersonerna saknas och att intervjuerna inte finns med i sin helhet som bilagor.

Innehåll

Livsfaktorer

- Tillvägagångssätt och syfte
- Social hälsa
- Självförtroende
- Fysisk hälsa
- Psykisk hälsa
- Emotionell hälsa
- Analys
- Intervjufrågor

Utdrag

De intervjuades sociala nätverk består av vänner, arbetskamrater och familj. Sättet de håller kontakt med deras vänner och arbetskamrater varierar. De äldre av de tillfrågade ringer mest, men mailar också. De yngre använder sig även av sms och sociala medier för att hålla kontakten.

Sociala medier och ökad användning av mobiltelefoner har påverkat de tillfrågade på det sättet att de lättare och snabbare kan få kontakt med... Köp tillgång för att läsa mer

Självförtroende och hälsa | Intervjustudie | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.