Självförtroende och den sociala omgivningen | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Psykologi 2a
  • C
  • 12
  • 4783
  • PDF

Självförtroende och den sociala omgivningen | Rapport

En vetenskaplig rapport som handlar om hur självförtroendet bildas och utvecklas samt hur det är relaterat till ens sociala omgivning. Utifrån teorier av George H Mead och Albert Bandura undersöks frågeställningen "Hur kan man förstå betydelsen av ens sociala omgivnings påverkan av självförtroendets utveckling?", bland annat genom två intervjuer.

Innehåll

Vetenskaplig rapport
Sammanfattning
Inledning
Syfte & Frågeställningar/Problemformulering/Hypotes
Metod & Material
Resultat
Diskussion
Källförteckning

Utdrag

I min frågeställning frågade jag hur betydelsen av ens sociala omgivning kunde påverka utvecklingen av ett självförtroende. Utifrån de teorier och perspektiv (Meads socialpsykologiska utvecklingsteori samt Banduras inlärningspsykologiska utvecklingsteori) har jag kommit farm till att den sociala omgivningen vi lever i har en stor betydelse för utvecklingen av vårt självförtroende. I intervjun med min kompis, som förövrigt anser att hon har ett bra självförtroende, kom vi fram till att även hennes vårdnadshavare hade ett bra självförtroende samt att vårdnadshavaren alltid varit närvarande under... Köp tillgång för att läsa mer

Självförtroende och den sociala omgivningen | Rapport

[0]
Inga användarrecensioner än.