Självupptagenhet - narcissism bland ungdomar | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Psykologi 2b
 • Inget betyg givet
 • 3
 • 947
 • PDF

Självupptagenhet - narcissism bland ungdomar | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift som undersöker självupptagenhet och dagens "narcissistiska ungdom". Fokus ligger bland annat på idéer från Ole Schultz Larsens bok "Psykologins vägar" och Ana Udovics artikel "När egot tar examen" (publicerad i DN 2012-05-06). Även internets betydelse i dagens utbredda självupptagenhet bland ungdomar diskuteras.

Innehåll

”Den narcissistiska ungdomen”

- Inledning
- Referat
- Diskussion
- Källförteckning

Utdrag

I och med att kraven i samhället ökar så ökar även självskadebeteenden bland unga och i en enkät som Göteborgsposten skickade ut till 3001 niondeklassare i Göteborg så svarade var femte tjej och var tionde kille att det skadat sig själva. Även vid Lunds universitet gjordes en studie där 1000 14-15 åringar deltog och det visade sig att 40 % någon gång avsiktligt skadat sig själva. Många tar till detta... Köp tillgång för att läsa mer

Självupptagenhet - narcissism bland ungdomar | Fördjupningsuppgift

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-05-11
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Skulle ge denna uppsats noll stjärnor om det gick. Kändes helt oklar.
 • 2016-05-25
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Väldigt bra, fortsätt så