Sjöar som ekosystem | Presentation

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Biologi 1
 • B
 • 648
 • PowerPoint2007

Sjöar som ekosystem | Presentation

En presentation innehållande 24 slides som sammanfattar sjöar som ekosystem. Hur sjöars ekosystem fungerar förklaras samtidigt som det berättas om begrepp som övergödning, språngskikt och vattnets cirkulation.

Utdrag

(1) Kvävefixering
I t ex klöver och al, finns kvävefixerande bakterier som omvandlar luftens kvävgas till ammonium. Växter kan inte ta upp kväve direkt från luften, utan endast i formen av nitrat eller ammonium. Även de s k blågröna bakterierna el cyanobakterier kan omvandla kvävet direkt från luften.

(4) Nitrifikation
I syrerika miljöer finns nitrifikationsbakterier som omvandlar ammonium till nitratjoner som är den form av kväve som växterna föredrar. Kvävet är viktigt eftersom det bygger upp kroppens proteiner och DNA.

(3) Denitrifikation
I sump- och våtmarker (syrefria miljöer) finns denitrifikationsbakterier som omvandlar nitrat och ammonium till kvävgas som finns i luften. Dessa bakterier motverkar övergödning och återför kväve till luften. Dessa bakterier utnyttjas också i reningsverken för att rena avloppsvatten.

(4) Ammonifikation
När växter och djur dör, och bryts ner av bl a svampar och bakterier, kommer kväveföreningarna att omvandlas till ammoniak, detta kallas ammonifikation. Även urin omvandlas till ammoniak. Därefter fortsätter nitrifikationen så att kvävet omvandla... Köp tillgång för att läsa mer

Sjöar som ekosystem | Presentation

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2017-03-28
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Det hjälpte mig massor
 • 2016-05-15
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  det va bra skrivet! taack!