Sjukdomars påverkan på urinen | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Komvux
 • Biologi 2
 • A
 • 3
 • 1341
 • PDF

Sjukdomars påverkan på urinen | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift som berättar om olika sjukdomars påverkan på urinen. Eleven delar med sig av en rad exempel på sjukdomstillstånd och berättar om vad som kännetecknar urinen i respektive fall, samt vad dess orsaker är.

Innehåll

Människans urin

- Person 1 – Fullständigt frisk
- Person 2 – Led av obehandlad diabetes
- Person 3 – Arbetade i en fabrik med het och torr luft
- Person 4 – Producerade för litet antidiuretiskt hormon
- Person 5 – Led av ärftlig defekt på nefronens basalmembran (för glest)
- Person 6 – Har urinvägsinfektion
- Källförteckning och källkritik

Utdrag

Det antidiuretiska hormonet, förkortat ADH, produceras i hypotalamus men frisätts i hypofysen. Hypofysen fungerar som ett hormonellt organ som styr över de andra hormonella organen, som exempelvis binjurarna och sköldkörtlarna. Det antidiuretiska hormonet har som funktion att hos njurarna (samt lederna), minska mängden vatten som utsöndras med urinen. Hormonet hjälper nämligen till med att... Köp tillgång för att läsa mer

Sjukdomars påverkan på urinen | Fördjupningsuppgift

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-08-22
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  hääääääääääääääääääääääärligt jobb
 • 2015-11-29
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Mycket bra, skriver ner allting kortfattat på ett bra sätt.

Material relaterade till Sjukdomars påverkan på urinen | Fördjupningsuppgift.