Sjukvården förr och nu | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Sjukvården förr och nu | Sammanfattning

En enkel sammanfattning som handlar om sjukvården förr och nu och på vilket sätt vården har utvecklats under historiens gång. Här redogörs kort för vilka av samhällets aktörer som har stått för vården genom Sveriges historia samt vad vi kan vänta oss av vården i framtiden.

Observera att källor saknas.

Utdrag

Vård och omsorg har en gammal historia, det var grekerna som tänkte om Hygien och ordet kommer från Hygieia. Den grekiska gudinnan Hygieia var dotter till läkekonsten gud Asklepios.
Kyrkan hade ansvar för att ta hand om fattiga och sjuka personer under medeltiden. Hjälpen gavs i form av gåvor eller sjukvård, oftast i kloster eller på det s.k. hospital.Samhället har genomgått stora förändringar, det betyder att under den här tiden behovet hade förändrats, emellertid ökar behovet av vård och omsorg vid tiden. I alla tider har människor haft omsorg om varandra och kunskaperna om vård och sjukdomar har... Köp tillgång för att läsa mer

Sjukvården förr och nu | Sammanfattning

[0]
Inga användarrecensioner än.