Skadestånd | Diskuterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
  • Privatjuridik
  • B
  • 3
  • 795
  • PDF

Skadestånd | Diskuterande text

En diskuterande text om skadestånd. Eleven redogör för vad skadestånd innebär och hur det utdöms, och diskuterar sedan hur man kan se på det etisk. Hur man värderar lidande samt konsekvenserna av att motta skadestånd diskuteras också.

Notera att källor saknas.

Utdrag

Hur mycket är lidandet värt för dig? Hur mycket pengar skulle du sätta på en närståendes liv? Varför kan inte pengar ersätta dina gamla ägodelar?
Skadestånd är någonting som vi hör dagligen och det finns mycket splittrade åsikter om det här. De mesta handlar om att man tycker det är sjukt att en del ”milda” brott faktiskt har större skadeståndsbelopp än vad de ”grövre” brotten. Sen beror det såklart på vem man frågar, alla har sina egna åsikter och man uppfattar olika brott på många olika sätt.
Vad är då skadestånd? Den person som begår ett brott blir skyldig att ersätta de skador som han/hon åstadkommit - detta kallas då för skadestånd. Exempel på skadestånd kan vara ersättning för förstörda kläder, en utslagen tand, kostnader för sjukvård, kränkning eller sveda och värk. Den som har drabbats av skadan, den så kallade målsägande, kan kräva skadestånd av gärningspersonen (den som har orsakat skadorna). Målsägande bör meddela att man kommer kräva skadestånd redan vid... Köp tillgång för att läsa mer

Skadestånd | Diskuterande text

[0]
Inga användarrecensioner än.