Ekologiska fotavtryck - Att skapa en hållbar framtid | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Naturkunskap A
 • A
 • 3
 • 1563
 • PDF

Ekologiska fotavtryck - Att skapa en hållbar framtid | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift där eleven beskriver vad människor kan göra i sin vardag för att bidra till en hållbar framtid. Fokus ligger bland annat på människans ekologiska fotavtryck, användningen av jordens resurser, saker man kan göra i sin vardag för att bli mer miljövänlig, källsortering och valet av miljövänlig mat.

Lärarens kommentar

Du visar att du har full koll på det här området. Du underbygger dina svar med tydliga fakta, diskussionen är utförlig och dina argument är klara och välgrundade. Du visar att du kan argumentera och förklara dina ståndpunkter och ger förklaringar som går på djupet. Dina argument är också nyanserade och visar på både fördelar och nackdelar som är väl motiverade.Du har även fått med både historisk bakgrund och nutid, från globalt till lokalt.

Utdrag

Om en hållbar framtid ska uppnås är det viktigt att alla länder, företag och enskilda människor tar sitt ansvar. Många gånger kan motsatta intressen göra det svårt att genomföra detta. Att ha en hållbar ekonomi och skaffa arbetstillfällen kontra miljö är ett exempel. Därför tycker jag det är bra att det finns ett internationellt samarbete (ICCP – International Climate Change Partnership) och internationella organisationer som WWT (Världsnaturfonden) som jobbar för kunskap och förändring och som också påverkar länder att stifta lagar och företag att tänka hållbart. Detta behöver också fortsätta framöver.

För att alla organismer och ekosystem på jorden ska kunna fungera är det viktigt att vi tar hand om jorden och dess resurser. Det finns tre olika typer av resurser som vi använder oss av; förrådsresurser, fondresurser och flödseresurser. En förrådsresurs innebär som namnet antyder att det r något som vi har ett förråd av men som när förrådet tar slut inte finns med. Olja och stenkpol är exempel på denna typ av resurser som också kallas ”icke förnybara”. En fondresurs är något som är oändligt, så länge det sköts riktigt, exempelvis skog. En flödesresurs eller oändliga resurser innebär att det är något som det alltid finns av, till exempel vatten eller solljus.

Dessa olika resurser använder vi oss utav för att framställa energi och all materia. När man pratar om resursanvändningen brukar man hänvisa till ett så kallat ekologiskt fotavtryck – det syftar på den areal som är nödvändig för att naturen ska kunna förnya de resurser som används. Idag har vi på jorden en genomsnitt som ligger på 2,5 hektar per person, vilket innebär om man räknar på det att det skulle behövas 1,5 jordklot för att försörja mänskligheten som den ser ut idag! Alltså överskrider vi de naturresurser som vi har tillgång till, vilket inte är hållbart i framtiden, speciellt då vi har en växande befolkning... Köp tillgång för att läsa mer

Ekologiska fotavtryck - Att skapa en hållbar framtid | Inlämningsuppgift

[6]
Användarnas bedömningar
 • 2014-09-10
  Riktigt bra åsikter och tankar
 • 2015-05-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  as bra bra bra bra bra bra bra bra
 • 2016-12-13
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Inte så bra som jag trodde
 • 2016-05-19
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  tyuytrewqwertyutfffff