Skapa en träningsbok | Gymnasiearbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Estetiska programmet (ES) Årskurs 3
  • Gymnasiearbete
  • Godkänt
  • 16
  • 4273
  • PDF

Gymnasiearbetet: Skapa en träningsbok | Gymnasiearbete

Ett gymnasiearbete som beskriver hur man skapar en träningsbok som är anpassad till rätt målgrupp och som kan användas som underlag för grundläggande kunskaper inom träningslära. Fokus ligger framförallt på kommunikation genom digitala verktyg, och det estetiska perspektivet i tillverkningen.

Följande frågeställningar besvaras:
- Vad krävs för att göra en bok attraktiv på svenska marknad?
- Vilka krav ställs på en träningsbok från ett förlags perspektiv?
- Vilken träningsbok eftertraktar kunden innehållsmässigt?
- Hur ser en optimal koncentration av bild och text ut, ur ett pedagogiskt perspektiv?

Innehåll

Next level: Ett arbete om tillverkningen av en träningsbok 

1.1 Inledning 
1.2 Bakgrund
1.3 Syfte
1.4 Frågeställningar
1.5 Avgränsningar
1.6 Tidsplan
1.6.1 Kritisk granskning av tidsplan
2. Metod
2.1 Metod
2.2 Alternativa metoder
2.3 Kritisk granskning av metod
3. Teori
3.1 Ämnesfältundersöknin​g
3.2.1. Resultat av kvantitativ undersökning
3.2.2. Slutsatser av kvantitativ undersöknin​g
3.3 Marknadsundersökning av liknande produkter​
3.3.1 Marknadundersökningens utformning​
3.3.2 Resultat av marknadsundersökning​
3.3.3 Slutsatser av marknadsundersökning  
3.4 Intervju med sakkunnig person​  
3.4.1 Slutsatser av intervju​
3.5 Redogörelse av arbetet med artiklar
3.6 Redogörelse av digitalt skapande​
3.6.1 Redogörelse av problemlösning​
3.7 Val av font​
3.7.1 Val av artikel (proteinsyntesen)​
3.7.2 Val av artikel (kosttillskott)​
4.​  Källkritik
5. Resultat
6. Källförteckning

Utdrag

1.1 Inledning
Det finns hundratals böcker om dietik, folkhälsa och träning. Vad krävs för att göra en träningsbok attraktiv på svenska marknaden? Det kanske känns som en trivial fråga. Men den utgör grunden för detta examensarbete som försöker reda ut vilka komponenter som är viktiga för en lyckad träningsbok med syftet att sälja bra. Vidare syfte med arbetet i fråga är att utveckla mina kunskaper inom digitala medier, och lära mig producera innehållet till en bok.

1.2 Bakgrund
På dagens marknad finns det ett stort antal böcker till hand för nybörjaren som vill lära sig grunder i  styrketräning. Det finns även mycket mer avancerade böcker som riktar sig till högskolan. Problematiken med högskolelitteratur är att dem ofta kräver stora förkunskaper inom fysik, fysiologi och matematik för att bli förstådda. Avsaknaden av nybörjarböcker motiverar mig att ta undersöka varför det finns så få böcker inriktade på träningslära som vem som helst kan ta till sig... Köp tillgång för att läsa mer

Skapa en träningsbok | Gymnasiearbete

[0]
Inga användarrecensioner än.