Skillnad mellan gamma-, beta- och alfa strålning | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Fysik 1a
  • C
  • 2
  • 615
  • PDF

Skillnad mellan gamma-, beta- och alfa strålning | Labbrapport

En utförlig labbrapport där man undersökt tre typer av strålning (gamma, beta, alfa) och deras egenskaper samt tagit reda på vilka material som stoppar de olika strålningarna.

Innehåll

Inledning 1
Syfte 1
Hypotes 1
Material 1
Metod 2
Resultat 2
Diskussion 2
Slutsats 2

Utdrag

INLEDNING
Strålning är någonting som finns naturligt överallt i vår omgivning och man delar in det i två olika kategorier, partikelstrålning och elektromagnetisk strålning. Partikelstrålning innebär, som namnet säger, strålning bestående av partiklar medan den elektromagnetiska strålningen är elektromagnetiska vågor, precis som ljus och radiovågor.
Båda dessa strålningar är joniserande vilket då innebär att radioaktivitet är inblandat. Radioaktivitet är kortfattat då instabila atomkärnor sönderfaller spontant och avger joniserande strålning. Joniserande strålning kommer i olika kategorier men Alfa-, Beta- och Gammastrålning som används i detta försök är dem vanligaste.
Alfastrålning består av heliumkärnor och dess räckvidd i luft är på några centimeter vilket innebär att den kan stoppas av ett tunt papper. Betastrålning däremot består endast av elektroner (samt ibland positroner) och kan tränga igenom tjockare material än vad alfastrålning kan men inte mer än gammastrålning som är mest svårstoppad. Gammastrålningen är fotoner som...

MATERIAL
De material som användes:
• Blyskiva
• Plastskiva
• Aluminiumskiva
• Järn skiva
• GM-mätare
• Tidtagarur
• Stativ med stativklämmor
Radioaktiva preparat:
• Sr-90 (Betastrålning)
• Cs-137 (Gammastrålning)
• Am-216 (Alfastrålning)... Köp tillgång för att läsa mer

Skillnad mellan gamma-, beta- och alfa strålning | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.