Skillnaden mellan barn- och vuxenböcker | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Svenska 3
  • A
  • 11
  • 2369
  • PDF

Skillnaden mellan barn- och vuxenböcker | Rapport

En rapport som undersöker skillnaderna mellan barn- och ungdomsböcker. Syftet med undersökningen är att få inblick i hur böcker som är riktade till en yngre respektive äldre målgrupp skiljer sig från varandra, med fokus på barn- och ungdomsböckers stil och språk. Eleven tar utgångspunkt i romanen "Thérèse Raquin" av Emila Zola och den klassiska sagan "Snövit".

Innehåll

Döm inte boken efter målgruppen - En kvalitativ studie om skillnaden mellan barn och vuxenböcker

- Inledning
- Syfte
- Frågeställning
- Metod
- Resultat (Theres Raquin)
- Resultat (Snövit)
- Diskussion
- Vidare forskning

Utdrag

Inledning
Det finns miljontals olika böcker i världen. Böcker som kan vara allt ifrån fakta till nöje. Böcker som är anpassade till allt från spädbarn till tanter med rullator och löständer. Böcker som är allt skrivna av både yngre och äldre. Alla böcker skiljer sig ifrån varandra, det beror på faktorer så som målgrupp, författare, tidsepoken boken är skriven i och budskap. Att förstå skillnaden mellan en bok för äldre och en barnbok kan ge en förståelse över skillnaden mellan ett barn och en vuxen.

Syfte
Meningen med undersökningen är att förstå den verkliga skillnaden mellan böcker som är riktade mot olika åldersgrupper, främst en yngre och en äldre åldersgrupp. Hur kan personbeskrivningen se ut i dessa olika böcker. Ytterligare skillnader är undersökta.

Frågeställning
Vad är olikheterna mellan en bok som är riktat mot en yngre respektive äldre målgrupp?

Metod
En lämplig metod för att besvara frågeställningen är en litteraturstudie av en barnbok och en vuxenbok. Den ena heter ”Theres Raquin” skriven av Emile Zola år 1867. Denna bok är riktad mot en äldre målgrupp. Den andra boken som undersökts heter ”Snövit” av Ulla Grinsburg år 1997. För en bättre förståelse av böckerna så undersöktes även karakteristiska drag för tillämpningsbara epoker... Köp tillgång för att läsa mer

Skillnaden mellan barn- och vuxenböcker | Rapport

[0]
Inga användarrecensioner än.