Skillnaden mellan bok- och granskog | Undersökning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Biologi 1
  • B
  • 4
  • 836
  • PDF

Labbrapport: Skillnaden mellan bok- och granskog | Undersökning

En labbrapport efter en undersökning/exkursion där skillnaden mellan bok- och granskog undersöks, exempelvis gällande jordens pH-värde, skogens ljus och flora och fauna.

Innehåll

- Syfte
- Hypotes
- Lokalbeskrivning
- Teori/fakta
- Resultat
- Diskussion

Utdrag

Syfte: Att jämföra skillnader och likheter mellan bokskogen och granskogen. Skillnader så som jordens pH, skogens ljus, flora och fauna.

Hypotes: Vi tror att mer solljus når marken på bokskog än granskog pga. att träden är inte lika höga som granskogen och därmed når mer solljus marknivå. Och pga. att mer solljus når marknivå i bokskogen så borde det finnas större biologisk mångfald då gröna växter producerar föda för andra organismer. Eftersom nedbrytare som maskar trivs i buffrande jord med högt pH så borde vi hitta maskar i bokskogen. I Granskogen har vi lärt oss att PH värdet är lägre och det förväntas vara mer icke- nedbruten material i form av döda djur- och växtdelar på marken. Temperaturen förväntas vara högre i bokskogen än granskogen eftersom ljuset har lättare att nå marken.

På vilka sätt är de två ekosystemen påverkade av människor?

Vi tror att PH värdet har påverkats pga. fossil förbränning och detta påverkar vilka arter som kan leva i denna miljö
Det bor människor i närheten därför tror vi att skräp som plast, metaller och annat skräp slängs i naturen och detta påverkar ekosystemet negativt eftersom... Köp tillgång för att läsa mer

Skillnaden mellan bok- och granskog | Undersökning

[0]
Inga användarrecensioner än.