Skillnaden mellan växtceller och djurceller | Jämförelse

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Naturkunskap 1b
  • C
  • 1
  • 268
  • PDF

Skillnaden mellan växtceller och djurceller | Jämförelse

En kort jämförelse om skillnaden mellan växtceller och djurceller. De olika celltypernas likheter och skillnader räknas upp och förklaras. Bland annat tas begreppen cellkärna, mitokondrie, cellmembran, vakuol och kloroplast upp.

Elevens kommentar

Mer utförliga svar.

Utdrag

Båda djurcellen och växtcellen har många egenskaper gemensamt. Men några enstaka egenskaper hittar vi inte i de båda utan endast i en av dem.

De egenskaper som både finns i djurceller och växtceller är:

Cellkärna, mitokondrie, ribosomer, cellmembran.

Cellkärna: i cellkärnan finner man DNA, alltså där finns generna (arvsanlaget). Generna är som ritningar på alla proteiner som celler kan tillverka och använda sig utav.
Mitokondrie: mitokondrien är cellens kraftverk. Socker är det bränsle som används för att sedan få ut energi som cellen behöver för att tillverka nya ämnen. Den förbränningen som sker är cellandningen.
Ribosomer: ribosomer... Köp tillgång för att läsa mer

Skillnaden mellan växtceller och djurceller | Jämförelse

[0]
Inga användarrecensioner än.