Skillnader mellan dialekt och språk | Dialekter i Sverige | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Barn- och fritidsprogrammet (BF) Årskurs 2
 • Annat
 • Inget betyg givet
 • 5
 • 2031
 • PDF

Skillnader mellan dialekt och språk | Dialekter i Sverige | Utredande text

En utredande text kring skillnader mellan vad som kan anses vara ett "språk" och vad som kan anses vara en "dialekt". Eleven undersöker även dialekter inom det svenska språket, och reflekterar över hur dessa uppkommit.

Elevens kommentar

Slutsatsen kan göras längre.

Innehåll

VARFÖR ÄR DIALEKTSKILLNADER I DET SVENSKA SPRÅKET SÅ STORA?
- Inledning
- Vad är en dialekt? Vad är skillnaden mellan språk och dialekt?
- Egna reflektioner kring skillnaden mellan språk och dialekt
- Har dialekter alltid funnits? Hur många dialekter finns det i Sverige?
- Egna reflektioner kring dialekter i Sverige
- Orsaker till dialektskillnaderna
- Slutsats

Utdrag

"Ett sätt att beskriva skillnader mellan dialekt och det så kallade "standardspråket", eller mellan olika dialekter, är att utgå från språkliga variabler. Det skriver språkochfolkminnen.se i "Fakta om dialekter". En variabel menas med att de finns variation, dvs - en och samma sak kan uttryckas på olika sätt. Några exempel på detta är fonologiska variabler (bakre eller ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Skillnader mellan dialekt och språk | Dialekter i Sverige | Utredande text

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-05-13
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  asdfghyujhgfredrfghjikuytrew