Skillnader i närminnet mellan kvinnor och män | Experiment

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Psykologi 1
  • C
  • 2
  • 496
  • PDF

Skillnader i närminnet mellan kvinnor och män | Experiment

Ett experiment i Psykologi 1, där eleven undersöker skillnader i närminnet mellan män och kvinnor. Experimentet genomförs på 20 killar och 20 tjejer, och deras uppgift är att upprepa 15 ord som presenteras för dem. Resultatet presenteras i tre olika diagram.

Lärarens kommentar

Bra undersökning, men det behövs fler testpersoner.

Elevens kommentar

Fortsätta på undersökningen och testa fler människor.

Studienets kommentar

Notera att det saknas källor.

Innehåll

Skillnader i närminnet mellan kvinnor och män

- Inledning
- Metod
- Resultat
-- Medelvärdet av närminnet fördelat över kön
-- Skillnader inom könen
-- Närminnes test

Utdrag

Inledning:
Vi är intresserade av att undersöka skillnaden mellan män och kvinnors närminne. Vår hypotes är att killarna har ett sämre närminne än vad tjejerna har.

Metod:
Vi testade minnet på 20 killar och 20 tjejer för att se hur bra deras närminne var. Vi tog in varje försöksperson i ett grupprum där bara experimentledaren och försökspersonen satt för att få en så lugn miljö som möjligt för att uppnå maximala resultat. Testet gick ut på att ledaren läste upp 15 utvalda ord i en lugn takt för försökspersonen som sedan skulle upprepa orden så gott det gick, det behövdes ej vara i ordning. Vi räknade sedan hur många korrekta ord personen hade och skrev upp det... Köp tillgång för att läsa mer

Skillnader i närminnet mellan kvinnor och män | Experiment

[0]
Inga användarrecensioner än.