Skillnaderna mellan Australien och Madagaskar | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Geografi 1
  • B
  • 14
  • 4354
  • PDF

Skillnaderna mellan Australien och Madagaskar | Rapport

Rapport i Geografi 1 om skillnaderna mellan Australien och Madagaskar.

Frågeställningar:

• Varför är Madagaskar ett u-land?
• Hur ser befolkningen ut i länderna?
• Har länderna migration?
• Är utbildningen bra i länderna?
• Är segregationen tydlig i länderna?
• Vilka resurser finns i länderna?
• Vilka sevärdheter finns i länderna?
• Vilka naturliga krafter hotar länderna?
• Varför är Australien ett i-land?
• Vad är skillnaderna mellan länderna?
• Vad är likheterna mellan länderna?'

Innehåll

1. Syfte och frågeställning
2. Metod och material
3. Kartor
3.1 Karta över Madagaskar
3.1.2 Karta över Australien
3.2 Befolkning
3.2.2 Australien
3.2.3 Madagaskar
3.2.4 Befolkningsfördelning Australien år 2015
3.2.5 Befolkningsfördelning Madagaskar år 2015
3.2.6 Befolkningspyramid Australien
Australien år 1986
Australien år 2015
3.2.7 Befolkningspyramid Madagaskar
Madagaskar år 1980
Madagaskar år 2015
3.3 Migration
3.3.2 Madagaskar
3.3.3 Australien
3.4 Utbildning
3.4.2 Madagaskar
3.4.3 Australien
3.5 Segregering
3.5.2 Madagaskar
3.5.3 Australien
3.6 Näringsliv och resurser
3.6.2 Madagaskar
3.6.3 Australien
4.7 Sevärdheter och turism
3.7.2 Madagaskar
3.7.3 Australien
4.8 Naturliga hot
3.8.2 Madagaskar
3.8.3 Australien
4. Diskussion
5. Källförteckning
5.2 Bilder

Utdrag

Syfte

Denna uppgift har jag fått i ämnet Geografi, där mitt syfte är att ta reda på skillnaderna mellan u-landet Madagaskar och i-landet Australien. Jag har själv valt att jämföra länderna Madagaskar och Australien. Vi fick på egen hand välja vilka länder vi skulle rapportera om, och mitt val föll på Madagaskar och Australien. Jag valde dessa två länder på grund av att jag ville veta mer om deras farliga miljö, som är så olik vår miljö i Sverige. Jag är väldigt intresserad i deras unika miljö. Det som även bidrog till mitt val är att båda länderna är öar, och jag ville ta reda på hur de kan klara att att överleva i ett så speciellt klimat med begränsade förhållanden.

Detta arbete handlar om att jämföra två länder, ett I-land och ett U-land, och då i mitt fall så är Australien ett I-land och Madagaskar ett U- land. Jag ska ta reda varför Madagaskar är ett av de fattigaste länderna i värden samt varför och hur Australien kan vara ett av de rikaste länderna i världen. Jag vill lära mig mer om de båda länderna och förstå vad som kan göra att ett land får så pass dåliga förhållanden respektive bra förhållanden.

Metod och material

I min jakt efter fakta om Madagaskar och Australien har jag använt olika webbplatser. Webbplatser såsom Nationalencyklopedin, Landguiden, Census och Unesco (United Nations Educational, Scientific and Cultural organization). Nationalencyklopedin och Landguiden håller hög säkerhet och är säkra källor. Författare finns till de artiklar jag tagit mig till hjälp av, vilket gör faktan trovärdig. Källorna har även registrerade kontor i Sverige. Webbplatserna Census och Unesco är statliga organisationer, vilket gör källorna snäppet trovärdiga, trots att jag faktiskt inte hittat någon information om författare eller datum. Utbudet av fakta på dessa sidor var väldigt bra, mycket fakta och välskriven text. Min rapport är fylld med intressant text som jag samlat ihop från de fyra webbplatserna jag nämt.

Informationen om Madagaskar och Australien är lika skriven på både Nationalencyklopedin och Landguiden, vilket gör källorna säkrare då informationen finns på två olika sidor. Faktan är publicerad relativt nyligen i de flesta artiklar, så informationen som ges gäller i nuet. Självklart kan dessa sidor innehålla felinformation, men jag har utgått från att detta är säkra källor och därför använt mig av dessa i mitt arbete... Köp tillgång för att läsa mer

Skillnaderna mellan Australien och Madagaskar | Rapport

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2021-05-20