Skönhetsideal och media | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Psykologi 2a
  • C
  • 5
  • 1944
  • PDF

Skönhetsideal och media | Fördjupningsarbete

Fördjupningsarbete om skönhetsideal och media.

Frågeställning
Idag använder många sociala medier och ca två tredjedelar använder Facebook men det finns många fler sociala medier, sammanlagt spenderar vi ca 3 timmar i veckan på sociala medier. Samhället idag är det väldigt många som är påverkade av skönhetsidealet och det skapar mycket stress och ångest hos individer, och för att avlägsna den pressen på oss, måste källan hittas. Därför ska jag undersöka om medier har en påverkan, när det gäller skönhetsidealet.

Denna undersökning kommer bestå av att elever på Vadsbogymansiet ska besvara en enkät som belyser om de är påverkade av skönhetsidealet och var de tror som är ursprunget. Enkäten kommer vara anonym och är slumpmässigt utdelad, samt information anhopning på internet och litteraturer.

Lärarens kommentar

Han tyckte den var bra men jag skulle ha kopplat min uppsats mer till mina tankar och förklarat hur jag tänkte.

Elevens kommentar

Jag skulle ha jämfört mer till socialpsykologins teorier.

Innehåll

Bakgrund/ Inledning 2
Frågeställning 2
Resultat 2
Diskussion 3
Referenser 5

Utdrag

Bakgrund/ Inledning
Skönhetsideal har påverkat oss väldigt länge kanske till och med från den första människan. Men idag är skönhetsidealet ett problem väldigt många ungdomar även vuxna kan känna en press att de måste förändra på hur de ser ut, för att de känner att de inte passar in i samhället då de anser att de inte ser ut som en ska enligt det ideal samhällets norm. Detta skapar ångest och kan uppmana till ätstörningar. Vilket kan leda till depressioner och alvarliga skador på kroppen både psykologiskt och fysiskt. Skönhetsidealen idag är så allvarliga att var fjärde tjej mellan 11-16 år blir påverkad negativt av skönhetsidealen i samhället . Detta påverkar deras skolgång negativt då de kan spendera timmar innan skolan har börjat för att göra sig i ordning, bara för att passa in i skönhetsidealet. Detta gör att de får för lite sömn och att de eventuellt inte har tid med skolarbetet. ”Skönhetsideal sprids via media” skriver flicka- projektet som gjorde en stor undersökning vilket bestod av 1742 individer och 1034 tjejer och 708 killar ... Köp tillgång för att läsa mer

Skönhetsideal och media | Fördjupningsarbete

[0]
Inga användarrecensioner än.