Skogen som ekosystem | Biologi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Grundskola Årskurs 9
 • Biologi
 • A
 • 3
 • 1000
 • PDF

Fördjupningsuppgift: Skogen som ekosystem | Biologi

En fördjupningsuppgift i Biologi, där eleven redogör för skogen som ekosystem. Eleven redogör bland annat för den konkurrens som finns om näring, samarbete mellan organismer och djur i skogen, näringskedjor, näringspyramider och parasiter. Vidare så beskriver eleven även hur djur och växter i skogen klarar sig på vintern.

Elevens kommentar

Kunde skrivit mer innehållsrikt.

Innehåll

Skogen som ekosystem
- Konkurrens
- Samarbete
- Näringskedja
- Näringspyramid
- Parasiter
- Hur djur och växter klarar sig på vintern
- Källor

Utdrag

Ett ekosystem är organismer som lever tillsammans och bildar ett samhälle, ekosystemet förändras hela tiden och organismerna måste anpassa sig till nya förhållanden och då kan helt nya organismer växa till.
Ekosystemen anpassar sig efter solljus, temperatur, vind, nederbörd och tillgång på mineralämnen.

I en skog så är alla beroende av varandra och alla är i sin tur är beroende av solen och vatten som energikälla.

Ett växtsamhälle består av t.ex. kärlväxter och Gräs och ett djursamhälle består av småkryp, smågnagare, hjortdjur, rovdjur och fåglar.
I ett ekosystem så finns det också nedbrytare som är svampar, kvalster, maskar och bakterier.
Nedbrytarna äter döda djur och växter och sprider sedan ämnena i de döda växterna och djuren.

Konkurrens
Alla organismer behöver näring, vatten och ljus för att kunna växa men det finns begränsat av det så de olika växterna konkurrerar om näringen, växterna konkurrerar också om jorden för att alla vill ha platsen där det är mest näring i jorden.

Djuren skaffar därför revir där den äldste hanen i flocken kontrollerar allting och all mat och partners tillhör dem... Köp tillgång för att läsa mer

Skogen som ekosystem | Biologi

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2014-10-13
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Mycket bra polarn bästa vän