Skogen vid Hamradammen i Tumba | Exkursion

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Biologi 1
  • B
  • 4
  • 1248
  • PDF

Undersökning: Skogen vid Hamradammen i Tumba | Exkursion

En exkursion vars syfte är att undersöka vilken slags skog som växer vid Hamradammen i Tumba i Stockholm, samt vilken slags sjö Hamradammen är. Bland annat undersöks sjöns pH-värde, vegetationen i skogen samt skogens skiktdjup och solljus.

Innehåll

Exkursion ”Hamradammen”

- Inledningen/Bakgrund
- Frågeställning
- Material
- Metod
- Resultat
- Diskussion/slutsats
- Källor

Utdrag

Material
-planktonhåv
- PH-sticka
-termometer
-spade
-vattenkikare
-plastburkar
- Rör
-stav

Metod:
Undersökningen börjades med att mätta PH-värdet i sjön som besöktes med hjälp av en PH-papper. Sedan stoppades en termometer ner i vattnet för att undersöka dess tempeteratur, och därefter placerades terometer ner intill jorden för samma undersökning.
Sedan placerades en PH-papper in i vattnet för att undersöka PH-värdet. När PH-pappret har fått en klart färg, jämfördes den med andra färger på PH-tabell, med vilket PH-värde (färg) vattnets var mest identiskt med.
Sedan användes en spade för att ta upp en viss mängd jord från skogen som sedan placerades in till en platsburk. Därefter tillsattes några vatten droppar till plastburken, då fick vatten lösa sig med jorden som fanns på plastburken. Sedan användes en PH-papper för att mätta PH-värdet på jorden i plastburken.
Efteråt utnyttjades artbestämnings bok för att kunna hur se vegetationen och vilket slags träd eller växt det finns där. Därefter stoppades en stav intill jorden där det inte finns stenar. Efteråt togs staven upp aktsamt ur jorden och det som befann sig i staven kontrollerades... Köp tillgång för att läsa mer

Skogen vid Hamradammen i Tumba | Exkursion

[0]
Inga användarrecensioner än.