Skogen på högberget | Fältstudie

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Biologi 1
  • C
  • 4
  • 794
  • PDF

Skogen på högberget | Fältstudie

En fältstudie som avser att utreda för vilken skogstyp som området omkring Högberget i Dalarna. Eleverna mätte ut två olika rutor på 3x3 meter för att undersöka växtligheten på områdena, och tog även jordprover för att kunna fastställa pH-värdet i marken.

Innehåll

Labbrapport

- Syfte
- Hypotes
- Bakgrund
-- Barrskog
-- Lövskog
- Material/utförande
- Resultat
- Diskussion/slutsats

Utdrag

Material:

• En talmeter
• Två burkar
• En sked
• Soil pH testing kit
• Svensk "Flora" växtbok
• Papper och penna


Utförande:

Vi tog talmetern och mätte ut två olika rutor på 3x3 meter på två olika valda områden för på Högberget för att se vilken växtlighet vi kunde hitta i dem. Vi skrev ner på papper vad vi hittade och det vi inte kände igen kollade vi upp i Flora boken. För att kolla extra noga tog vi med jordprover med hjälp av skeden och burkarna för att kolla pH värdet i marken... Köp tillgång för att läsa mer

Skogen på högberget | Fältstudie

[0]
Inga användarrecensioner än.