Skogsexkursion: Biotiska och abiotiska faktorer | Undersökning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Biologi 1
  • B
  • 3
  • 1111
  • PDF

Skogsexkursion: Biotiska och abiotiska faktorer | Undersökning

En skogsexkursion vars syfte var att undersöka vilka biotiska och abiotiska faktorer som fanns i ett skogsparti på på 5x5 meter. Partiet som undersöktes var vid Plättbacken i Borlänge.

Innehåll

Skogsexkursion

- Teori
- Materiel
- Utförande
- Resultat
- Slutsatser/Diskussion
- Källa

Utdrag

Materiel: snöre 5m, termometer, plastpåsar, provtuber, plastpåsar, mobilkamera för att dokumentera med bilder,
Utförande: först så mätte vi en ruta med måtten 5x5 sen gjorde vi en skiss på hur det såg ut i vår ruta. Sedan tog vi reda på vilka växter det fanns i vår ruta med hjälp av floror och egna kunskaper delade upp dem i olika skikt dem tillhörde till. Sedan så letade vi efter tecken på nedbrytning i olika stadier. Efter det så undersökte vi några abiotiska faktorer som tex temperatur i luften och bottenskiktet, hur ljus tillgången såg ut, hur fuktig marken var, så bestämde vi markens egenskaper med hjälp av indikatorväxter och till sist så tog vi ett jordprov för att senare i skolan ta pH-prov... Köp tillgång för att läsa mer

Skogsexkursion: Biotiska och abiotiska faktorer | Undersökning

[0]
Inga användarrecensioner än.