Skolan ur psykologiska perspektiv | Diskuterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Psykologi 2a
  • A
  • 1
  • 662
  • PDF

Skolan ur psykologiska perspektiv | Diskuterande text

En kort diskuterande text om skolan ur olika psykologiska perspektiv. Här diskuteras bland annat vilka psykologiska perspektiv som passar bra för skolan att följa.

Utdrag

Vi alla är människor rent fysiskt, vilket inte gör oss så olika ifrån varandra bortsett från utseende osv. Men när det gäller inlärning av olika slag, kan jag garantera att vi alla är olika. Då vi reagerar på olika sätt trots samma åtgärd (respons och stimuli). Skolans mål är att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden samt livslång lust att lära. Men även förmedla respekt för de mänskliga rättigheterna och individens frihet. För att genomföra detta tror jag det handlar mycket om individens vilja. I vårt fall i Sverige, är gymnasiet frivilligt, men vi vet också att utan utbildning blir det möjligtvis svårare för oss i framtiden. Därför tror jag att det humanistiska perspektivet är ett perspektiv som skolan kan utgå ifrån. Eftersom detta perspektiv tror på den fria viljan, dvs. att vi människor har... Köp tillgång för att läsa mer

Skolan ur psykologiska perspektiv | Diskuterande text

[0]
Inga användarrecensioner än.