Skriftspråkets utveckling | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Svenska 1
  • B
  • 2
  • 834
  • PDF

Skriftspråkets utveckling | Sammanfattning

En sammanfattning som handlar om skriftspråkets utveckling. Sammanfattningen är skriven som utgångspunkt för ett muntligt anförande på 3-4 min. Skriftens födelse och utveckling i Egypten och Mesopotamien tas upp och förklaras kortfattat.

Lärarens kommentar

Bra innehåll och avvägning fakta - funderingar.

Elevens kommentar

Om man inte ska redovisa den med en powerpoint-presentation så bör man beskriva de olika tecknen på ett bättre sätt.

Utdrag

Skriften och skriftsystemet hade sin början i Främre Orienten, ett område vid östra Medelhavet. Länderna i det området använde ju sig utav olika språk för att förstå varandra, men de upptäckte tidigt att mycket av det som sades, snabbt glömdes bort. Två av de första att komma på en lösning på det problemet var folket i Mesopotamien och Egyptierna.
Folket i Mesopotamien började utveckla den skrift som vi idag kallar för den “sumeriska kilskriften”, kilskriften var en ord- och stavelseskrift som bestod av ungefär sexhundra tecken. De sumeriska tecknen användes inte riktigt som bokstäverna i vårt alfabet används idag, det var aningen mer komplicerat än så. Därför att varje sumeriskt tecken hade till skillnad från våra bokstäver inte endast en utan tre olika funktioner: logogram (som återger ett ord), fonogram (som återger en stavelse) och determinativ (som klassificerar det skrivna ordet). Förutom kilskriften så räknas också hieroglyferna som ett av de första skriftsystemen. Hieroglyferna var en fornegyptisk bildskrift som innehöll ungefär 800 tecken. Tecknen kunde precis som i kilskriften ha tre olika funktioner, antingen som logogram, fonogram... Köp tillgång för att läsa mer

Skriftspråkets utveckling | Sammanfattning

[0]
Inga användarrecensioner än.