Att skriva en labbrapport | Mall för labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
  • Biologi A
  • Inget betyg givet
  • 2
  • 484
  • PDF

Att skriva en labbrapport | Mall för labbrapport

En kort, lättförståelig och överskådlig mall på hur man skriver en labbrapport. Labbrapportens innehåll beskrivs i korta drag, samt vad vart stycke bör innehålla och redogöra för.

Innehåll

- Mall för laborationsrapport
- Rubrik
- Sammanfattning
- Inledning, teori och hypotes
- Material
- Utförande
- Resultat
- Diskussion/Slutsats
- Referenser

Utdrag

"Utförande
Beskriv hur försöket gick till. Din beskrivning bör vara så utförlig att en intresserad läsare själv utifrån din beskrivning skall kunna genomföra laborationen. Ibland sätter man ihop material och utförande."... Köp tillgång för att läsa mer

Att skriva en labbrapport | Mall för labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.